Posljednji projekti

Galerija

Kontakt

Kompanija Hit Design educira studente Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Nakon kupovine najsavremenije mašine za proizvodnju madraca brenda Elektrotex, kapaciteta 300 madraca u smjeni, te kupovinom nesting mašine brenda Biesse, kompanija je pokrenula implementaciju ERP Datalab PANTHEON™ kao i LEAN transformaciju svog poslovanja.

Samim time opremanja svih vrsta enterijera po principu “Ključ u ruke”, što je jedna od specijalnosti kompanije, uz saradnju sa renomiranim partnerima iz cijelog regiona, siguran je put do vodećih ponuđača jedinstvenih rješenja prilikom opremanja enterijera. Bolja organizacija, veća efikasnost, manji troškovi i poslovna izvrsnost postaju sinonim za kompaniju Hit Design.

Najmlađa članica grupacije Hifa-Oil, kompanija Hit Design, nastavlja svoj put razvoja. Implementacija novog poslovnog rješenja, takozvanog ERP-a ili bilo kojeg drugog poslovnog rješenja za automatizaciju ili digitalizaciju poslovanja predstavlja novo poglavlje u razvoju svake kompanije. Upravo važnost ove implementacije su shvatili u kompaniji Hit Design, te svoj put započeli sa “Infoprom” Zenica. Prvi tragovi implementacije su već vidljivi, a zadovoljstvo svih učesnika na projektu je očigledno i ohrabruje za daljnji nastavak i buduće korake na Lean putovanju.

Kompanija je željela studioznim pristupom doći do optimalnog budućeg rješenja po pitanju poslovanja, a u skladu sa principima Lean metodologije. Kao rezultat pristupa i sinergije koji je uložen na dosadašnjem dijelu projekta već se naziru rezultati sistematičnog rada: dugoročna minimizacija troškova protoka materijala, funkcionalna podjela prema vrstama proizvoda, snižavanje zaliha u procesu korištenjem principa Pull (Povlačenje), smanjenje vremena manipulacije zalihama, Lean pristup efikasnijoj i efektivnijoj proizvodnji, fleksibilnost proizvodne lokacije, bolja uslužnost klijentima itd.

Realizacijom brojnih društveno odgovornih aktivnosti, Hit Design se svrstava u uspješne bosanskohercegovačke kompanije koje slijede koncept društveno odgovornog poslovanja i pomažu lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Edukacija u kompaniji Hit Design omogućena je u sljedeća tri mjeseca za dva studenta Mašinskog fakulteta Zenica, sa katedre Inženjerska i poslovna informatika. Ideja je da uz teorijsku edukaciju na fakultetu steknu i praktično iskustvo u implementaciji ERP sistema.

Ove kao i buduće aktivnosti sa pravom kompaniju Hit Design svrstavaju u jednog od značajnijih proizvođača tapaciranog namještaja i madraca u našem regionu.

Želite da budete dio našeg tima?
Ukoliko ste zainteresovani i željeli biste postati dio našeg stručnog tima kontaktirajte nas putem e-mail adrese: hr@hit.ba.

Hit Design – Mjesto gdje snovi nastaju.