Posljednji projekti

Galerija

Kontakt

Hifa–Oil finansirala rekonstrukciju konferencijske sale Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Realizacijom brojnih društveno odgovornih aktivnosti kompanija Hifa – Oil se svrstava u uspješne bosanskohercegovačke kompanije koje slijede koncept društveno odgovornog poslovanja i pomažu lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Brojni su projekti i manifestacije koje kompanija Hifa – Oil podržava u oblasti zdravlja, sporta, kulture, nauke i obrazovanja. Njegovanje korporativne filantropije, pružanje pomoći ugroženim kategorijama stanovništva, ali i ostvarivanje saradnje sa visokoškolskim ustanovama na obostranu korist i zadovoljstvo su samo neki od projekata koji se nalaze u poslovnom planu rada kompanije. Jedan od takvih projekata jeste i obnova dijela infrastrukturnih kapaciteta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Rekonstrukcijom konferencijeske sale poboljšani su uvjeti rada institucije koja će u novom i ugodnom ambijentu nesmetano obavljati svoje nastavne i vannastavne aktivnosti. Kompanija Hifa – Oil je ponosna što je opremanjem amfiteatra omogućila primjerene uslove za razvoj mladih stručnih kadrova koji će iz ove ustanove izaći tržište rada Bosne i Hercegovine.

“U ime uposlenika OJ Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici želim izraziti zahvalnost kompaniji Hifa – Oil, kao društveno-odgovornoj kompaniji, za nesebičnu pomoć i doprinos u obnovi jednog dijela infrastrukturnih kapaciteta našeg fakulteta. Zahvaljujemo se na sredstvima koja ste uložili kako bi naš fakultet prvi put imao reprezentativnu konferencijsku salu. Na ovaj način doprinijeli ste poboljšanju uvjeta rada naše institucije, te omogućili nastavnicima i studentima da u novom, ugodnom ambijentu obavljaju svoje nastavne i nenastavne aktivnosti.” – kazala je doc. dr. Alica Arnaut.